Ďakujeme!

Podmienky

pre odosielanie príspevku

Poslať fotky

Všetky polia okrem fotografií sú povinné. Nezabudnite na overenie obrázka! Po odoslaní prosím počkajte na potvrdzujúcu správu o správnom odoslaní príspevku.

Odosielam...

Vyskytla sa chyba. Skontroluj či je všetko správne vyplnené a skús ešte raz.

Článok bol úspešne odoslaný.

Pošlite nám príspevok...

Formulár musí vždy obsahovať vaše pravé a platné meno, vašu aktuálnu a platnú triedu Gymnázia J. Hollého a vašu pravú e-mailovú adresu, pomocou ktorej vás môže redakcia kedykoľvek kontaktovať - redakcia si vyhradzuje právo na akúkoľvek úpravu obsahu, ktorý bol odoslaný. Poprípade vás redakcia môže ešte kontaktovať pre potvrdenie úprav.
E-mailová komunikácia prebieha iba medzi autorom článku a redakciou!

 

 

Autor článku má právo na požiadanie anonymity, avšak tá platí iba pri zverejňovaní článku, teda pri publikácii časopisu. Bez ohľadu na túto skutočnosť vaše kontaktné údaje, viď bod 1, musia byť pravdivo vyplnené! V opačnom prípade bude článok automaticky zmazaný a nebude publikovaný.

 

 

Článok aj jeho autor nemôžu byť žiadnym spôsobom sprostredkované (odoslané) cez iné osoby! Odoslaním článku potvrdzujete, že odosielateľ tohto formulára je samotný autor článku a beriete za to plnú zodpovednosť a takisto aj zodpovednosť za obsah článku, ktorý ste odoslali. Urážlivý, nemorálny, rasistický, diskriminačný alebo akýkoľvek iný nevhodný obsah nie je tolerovaný!

 

 

Identita je dôležitá

Dávajte si pozor na chyby

Autor článku berie plnú zodpovednosť za chyby pravopisné, gramatické a akékoľvek iné mylné informácie, ktoré sú obsiahnuté v jeho článku!

 

 

Redakcia Starý Blesk neberie zodpovednosť za žiadne chyby, ktorých sa dopustil autor článku! Pod každým článkom je uvedené meno zodpovednej osoby (pokiaľ nie je anonymné).

 

 

Odosielateľ má právo odoslať samotný článok alebo priložiť k nemu aj fotografie. Fotografie samotné (bez článku) nikdy neodosielajte - budú automaticky vymazané!

 

 

Redakcia Starý Blesk si vyhradzuje právo na úpravu odosla-ných fotografií za účelom ich lepšej kvality pri publikácii časopisu. Najčastejšie upravujeme svetelnosť, kontrast, tón fa-rieb, ostrosť hrán a orezanie fotky.

 

 

Prosím, redakcii odosielajte iba "kvalitné" fotografie. Pracujeme len s tým, čo dostaneme a nie vždy stačí iba upraviť už vytvorenú fotku... Za slovom kvalitné sa myslí rozlíšenie fotky nad 1000px šírky aj výšky, čo najvyššie dpi a samozrejme, nie rozmazané alebo inak zle zaostrené fotografie. Ďakujeme!

 

 

Majte na pamäti, že môžete vybrať viacero fotografií naraz, avšak môže nastať komplikácia pri výbere väčšom ako je veľkosť 100MB. Preto nevyberajte súbor(y) väčšie ako je stanovený limit! Zvážte prosím, koľko fotografií chcete poslať. K jednému článku sa dáva väčšinou maximálne 5 fotiek...

 

 

Pridajte trochu farieb

Odosielanie a bezpečnosť údajov

Po úspešnom vyplnení formulára a stlačení tlačidla na ODOSLANIE, prosím vždy počkajte na potvrdzujúcu správu, že článok bol úspešne odoslaný.

 

 

Svoj článok majte vždy zálohovaný! Redakcia Starý Blesk neberie žiadnu zodpovednosť za možné stratené údaje!

Staň sa

redaktorom!

 

 

Prispievanie je teraz oveľa jednoduchšie. Prečo si to zbytočne komplikovať? Teraz stačí iba vyplniť formulár priamo z našej stránky. Či už ste doma, vonku, v škole, na dovolenke - všade kde máte prístup na internet môžete s redakciou zdieľať svoje články. Ak bude váš príspevok publikovaný, získavate okamžité výhody - výbornú zo slovenčiny aj pero s logom časopisu.

Chcem prispieť!

 

Staň sa

redaktorom!

 

 

Prispievanie je teraz oveľa jednoduchšie. Prečo si to zbytočne komplikovať? Teraz stačí iba vyplniť formulár priamo z našej stránky. Či už ste doma, vonku, v škole, na dovolenke - všade kde máte prístup na internet môžete s redakciou zdieľať svoje články. Ak bude váš príspevok publikovaný, získavate okamžité výhody - výbornú zo slovenčiny aj pero s logom časopisu.

Identita je dôležitá

Formulár musí vždy obsahovať vaše pravé a platné meno, vašu aktuálnu a platnú triedu Gymnázia J. Hollého a vašu pravú e-mailovú adresu, pomocou ktorej vás môže redakcia kedykoľvek kontaktovať - redakcia si vyhradzuje právo na akúkoľvek úpravu obsahu, ktorý bol odoslaný. Poprípade vás redakcia môže ešte kontaktovať pre potvrdenie úprav.
E-mailová komunikácia prebieha iba medzi autorom článku a redakciou!

 

 

Autor článku má právo na požiadanie anonymity, avšak tá platí iba pri zverejňovaní článku, teda pri publikácii časopisu. Bez ohľadu na túto skutočnosť vaše kontaktné údaje, viď bod 1, musia byť pravdivo vyplnené! V opačnom prípade bude článok automaticky zmazaný a nebude publikovaný.

 

 

Článok aj jeho autor nemôžu byť žiadnym spôsobom sprostredkované (odoslané) cez iné osoby! Odoslaním článku potvrdzujete, že odosielateľ tohto formulára je samotný autor článku a beriete za to plnú zodpovednosť a takisto aj zodpovednosť za obsah článku, ktorý ste odoslali. Urážlivý, nemorálny, rasistický, diskriminačný alebo akýkoľvek iný nevhodný obsah nie je tolerovaný!

 

 

Dávajte si pozor na chyby

Autor článku berie plnú zodpovednosť za chyby pravopisné, gramatické a akékoľvek iné mylné informácie, ktoré sú obsiahnuté v jeho článku!

 

 

Redakcia Starý Blesk neberie zodpovednosť za žiadne chyby, ktorých sa dopustil autor článku! Pod každým článkom je uvedené meno zodpovednej osoby (pokiaľ nie je anonymné).

 

 

Pridajte trochu farieb

Odosielateľ má právo odoslať samotný článok alebo priložiť k nemu aj fotografie. Fotografie samotné (bez článku) nikdy neodosielajte - budú automaticky vymazané!

 

 

Redakcia Starý Blesk si vyhradzuje právo na úpravu odosla-ných fotografií za účelom ich lepšej kvality pri publikácii časopisu. Najčastejšie upravujeme svetelnosť, kontrast, tón fa-rieb, ostrosť hrán a orezanie fotky.

 

 

Prosím, redakcii odosielajte iba "kvalitné" fotografie. Pracujeme len s tým, čo dostaneme a nie vždy stačí iba upraviť už vytvorenú fotku... Za slovom kvalitné sa myslí rozlíšenie fotky nad 1000px šírky aj výšky, čo najvyššie dpi a samozrejme, nie rozmazané alebo inak zle zaostrené fotografie. Ďakujeme!

 

 

Majte na pamäti, že môžete vybrať viacero fotografií naraz, avšak môže nastať komplikácia pri výbere väčšom ako je veľkosť 100MB. Preto nevyberajte súbor(y) väčšie ako je stanovený limit! Zvážte prosím, koľko fotografií chcete poslať. K jednému článku sa dáva väčšinou maximálne 5 fotiek...

 

 

Odosielanie a bezpečnosť údajov

Po úspešnom vyplnení formulára a stlačení tlačidla na ODOSLANIE, prosím vždy počkajte na potvrdzujúcu správu, že článok bol úspešne odoslaný.

 

 

Svoj článok majte vždy zálohovaný! Redakcia Starý Blesk neberie žiadnu zodpovednosť za možné stratené údaje!

Pošlite príspevok

Ďakujeme!

www.000webhost.com